Myśl w kategoriach WIELKOŚCI. Pogardzaj przeciętnością!

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że można podnieść iloraz inteligencji, co powinno być wyzwaniem dla wszystkich, którzy tłumaczą się, że nie urodzili się dość inteligentni. Pewien uznany psycholog stwierdził, że ,,człowiek posługuje się obrazem własnej osoby i STAJE się taki, jakim widzi się w wyobraźni”. To wyobrażenie oznacza tworzenie OBRAZÓW UMYSŁOWYCH. Jak zatem, Czytelniku, masz stać się tym, kim pragniesz być? Odpowiedź jest prosta – na drodze tworzenia umysłowego obrazu własnej osoby w takiej formie, o jakiej marzysz. Jeżeli więc pragniesz odnosić sukcesy, musisz tworzyć obraz człowieka sukcesu, a nie kogoś dotkniętego niepowodzeniem. Na tym polega działanie uniwersalnego Prawa Zgodności. Nie można bowiem myśleć (tworzyć obrazów umysłowych) o czymś, a być lub robić coś innego, nie można myśleć w kategoriach ubóstwa i zarazem się bogacić. Nie można myśleć o nienawiści, a jednocześnie kochać. Tak oto dochodzimy do wniosku, że pierwszym warunkiem spełnienia naturalnej potrzeby wielkości i sukcesu jest stworzenie obrazu umysłowego własnej osoby w takiej formie, o jakiej się marzy. Najważniejsze jest, by w procesie tworzenia tego obrazu myśleć w kategoriach WIELKOŚCI! Twoja wyobraźnia nie może być ograniczona żadnymi barierami i granicami, a wówczas życie też nie będzie ich tworzyć. Prawo Zgodności mówi, że człowiek staje się odwzorowaniem własnych wyobrażeń. A zatem myśl w kategoriach WIELKOŚCI! Pogardzaj przeciętnością! Nie wyznaczaj sobie małych celów! Staniesz się tym, kim pragniesz być, ponieważ Twe MYŚLI (obrazy umysłowe) sprawują kontrolę nad Twym życiem i określają Twoją przyszłość.

Jak zostać tym, kim chce się być?

Każdy człowiek odczuwa potrzebę spełnienia, wewnętrzny pęd, by być najlepszym, by życie przeżyć jak najlepiej. Chęć zdobycia osobistej wielkości jest naturalnym dążeniem. A ponieważ to pragnienie jest podświadome, nie zawsze dociera do świadomości. Bywa nawet tak, że człowiek nigdy się o nim nie dowiaduje. Pragnienie to jednak istnieje, a podświadomość w swej cybernetycznej funkcji dążenia do celu stara się je realizować i zaspokajać. Kiedy zatem człowiek nie działa tak, by się ulepszać, by osiągnąć tę osobistą wielkość, powstaje swoisty konflikt wewnętrzny, rozbieżność pomiędzy tym, kim dany osobnik jest, a wielkością, do której chce go doprowadzić jego wewnętrzna potrzeba. W wyniku tej sprzeczności pojawia się frustracja – ciągłe i nieznośne uczucie, że coś w życiu jest nie tak, że coś należy z tym zrobić.

Pracuj zgodnie z zaleceniem J. Paula Getty’ego: „Postaraj się jeszcze bardziej!” Można osiągnąć życiowy cel!

To prawda! TY, Czytelniku, też jesteś w stanie osiągnąć swój życiowy cel i to bez względu na Twe obecne położenie. Właściwie trudna sytuacja wyjściowa do jakiegoś wielkiego celu jest elementem pozytywnym. Dlaczego? Ponieważ ludzie, którzy muszą pokonywać trudności, mają większe potrzeby i więcej motywacji do podejmowania prób. Zwiększone starania w psychologii nazywa się nadkompensacją. Chodzi o staranie się, o staranie się jeszcze bardziej, by pokonać trudności. Według miliardera J. Paula Getty’ego właśnie na tym polega tajemnica sukcesu: POSTARAJ SIĘ JESZCZE BARDZIEJ! Im większe trudności napotykasz, tym bardziej musisz się starać, by je pokonać. A im bardziej się starasz, tym więcej znajdujesz szans, tym więcej osiągasz sukcesów. W rzeczywistości szybkość zbliżania się do wyznaczonego celu jest uzależniona od tego, czy życie zmusza Cię do STARANIA SIĘ JESZCZE BARDZIEJ. Jeżeli zatem tak bardzo chcesz osiągnąć swój cel, że jesteś gotów STARAĆ SIĘ JESZCZE BARDZIEJ, to za pomocą praktycznych metod osiągania sukcesów osiągniesz wszystko, co sobie tylko wymarzysz!

Czy praktyczne metody osiągania sukcesów zawsze się sprawdzają?

Na to zasadnicze pytanie jest jedna odpowiedź – TAK! Istnieje tylko jeden warunek skuteczności prezentowanych metod. Jest nim stałe, uparte i wytrwałe dążenie do celu. I nie ma żadnego znaczenia Twoja obecna sytuacja, punkt wyjściowy. A na poparcie tej tezy przytoczę słowa słynnego psychologa, Williama Jamesa: „Jeżeli tylko będzie Ci wystarczająco zależeć na wyniku, z pewnością go osiągniesz. (…) Musisz tylko naprawdę chcieć (INTENSYWNIE PRAGNĄĆ) tych rzeczy.” I jeszcze kilka słów wyjaśnienia. Wszystko istnieje, działa i daje wyniki zgodnie z Prawami Uniwersalnymi. Te Nieskończone Zasady regulują funkcjonowanie nieskończonego wszechświata w nieskończonej przestrzeni i nieograniczonym czasie. Prawa te rządzą wszystkim – niezliczonymi galaktykami i wydarzeniami każdego dnia. Mają zastosowanie do wszystkiego, a więc i do tego, co wpływa na Twoje życie. Wiemy, że istnieją uniwersalne prawa fizyki, jak choćby prawo grawitacji. Istnieją też uniwersalne prawa umysłowe, a wśród nich Prawo Umysłów Powiązanych, które umożliwia łączność między Twoją świadomością, podświadomością i Umysłem Nieskończonym. Znane są też uniwersalne prawa emocjonalne – przykładem może być prawo psychosomatyki, traktujące o wpływie uczuć na procesy powstawania różnych chorób. W końcu mamy również uniwersalne prawa duchowe, które rządzą związkiem człowieka z Bogiem, Nieskończonością, Wiecznością. Bez Uniwersalnych Praw nie mógłby istnieć wszechświat. A ponieważ praktyczne metody osiągania sukcesów oparte są na tych Uniwersalnych Prawach, skuteczność ich działania jest zapewniona.

Skarbnica praktycznych metod osiągania sukcesów

Przed wielu laty (gdy pracowałem jako goniec z wynagrodzeniem 45 dolarów miesięcznie) przekonałem się, że jedyny sposób na osiągnięcie sukcesu polega na tym, by poznać i stale wykorzystywać jak najwięcej praktycznych metod osiągania sukcesów. Ty, Czytelniku, kroczysz przetartym szlakiem. Masz oto w ręku rezultat wielu lat żmudnych poszukiwań – zbiór praktycznych metod osiągania sukcesów, dzięki którym: osiągniesz dowolny cel życiowy; ukształtujesz siebie na wzór swoich wyobrażeń; zdobędziesz wszystko, czego tylko zapragniesz; będziesz sobie dawał radę z konfliktowymi ludźmi; będziesz sobie radził z samym sobą, rozwiązując wszelkie problemy osobiste; osiągniesz i zachowasz WEWNĘTRZNY SPOKÓJ, by móc pokojowo współżyć z innymi ludźmi.

Do dzieła!

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że jednokrotne przeczytanie tej książki nie wystarczy do perfekcyjnego opanowania prezentowanych w niej metod osiągania sukcesów. Właściwie książkę tę należałoby czytać na okrągło. Więc… czytaj chociaż jeden rozdział każdego dnia, a gdy przeczytasz ostatni, zacznij od nowa. Metody, które szczególnie pragniesz wpoić swej podświadomości, podkreślaj i zaznaczaj, ponieważ KURS OSIĄGANIA SUKCESÓW nie jest przeznaczony dla biernych odbiorców. To poradnik, którego celem jest inspirowanie do działania. Teraz więc masz w rękach swoją przyszłość! A zatem urzeczywistniaj ją! Wkrocz w świat PODŚWIADOMOŚCI, w świat nieograniczonej siły, a… ZDOBĘDZIESZ W ŻYCIU WSZYSTKO, CZEGO TYLKO ZAPRAGNIESZ! DO DZIEŁA!

Jak bez słów przekazywać innym ludziom swoją DOBRĄ WOLĘ!

Twój umysł przekazuje innym ludziom intensywne myśli i uczucia. Robi to w każdej chwili bez względu na to, czy tego chcesz, czy nie. Każdy człowiek przekazuje swe myśli i uczucia każdemu, kogo widzi lub z kim przebywa (warto wiedzieć, że w tym zakresie prowadzi się stale badania, na przykład w Instytucie Percepcji Pozazmysłowej na Duke University).
To promieniowanie myślami i uczuciami znane jest pod pojęciem aureoli. Na przykład ludzie, którzy boją się psów, promieniują specyficznym rodzajem aureoli strachu, co powoduje, że zwierzęta te reagują agresywnie, przechodząc często do ataku. Natomiast ci, którzy lubią psy, są traktowani zupełnie inaczej, czworonogi pozdrawiają ich merdaniem ogona. Jeżeli zatem potrafimy promieniować myślami i uczuciami na zwierzęta, to tym bardziej możemy to robić w stosunku do ludzi. Tak, Czytelniku! To umysłowe promieniowanie może Ci przynieść cudowne korzyści! Jakim sposobem? To proste. Zawsze, ilekroć jesteś w pobliżu  lub w zasięgu wzroku innego człowieka czy grupy ludzi, myśl intensywnie „Promieniuję moją DOBRĄ WOLĄ”. Następnie do swej DOBREJ WOLI dołącz DOBRE ŻYCZENIA. Oto przykład. Zauważasz, że w Twoją stronę idzie znajoma Ci osoba. Natychmiast zacznij myśleć intensywnie: „Promieniuję na ciebie DOBRĄ WOLĄ. Mam nadzieję, że potrafię uczynić cię szczęśliwą!” Potem następuje przywitanie – prezentujesz postawę DOBREJ WOLI. Bądź pewny – ten sygnał zostanie odebrany. Tak przyjęty przez Ciebie człowiek zareaguje podobnie
DOBRĄ WOLĄ i DOBRYMI ŻYCZENIAMI. Nie ograniczaj tego promieniowania wyłącznie do ludzi Ci znanych. Promieniuj DOBRĄ WOLĄ DOSŁOWNIE NA WSZYSTKICH! Pomnożysz swą Dodatnią Siłę Osobistą.

error: Content is protected !!