WŁAŚCIWY TEMAT

Właściwym tematem tego artykułu nie jest wszakże pojęcie autorytetu; nie są nim nawet czynniki jego kształtowania się. Interesują mnie tu przędę wszystkim zmiany sposobów funkcjonowania autorytetów w naukach społecznych — zmiany, które wydają się ważnym aspektem głębszych prze­mian tych nauk. Wydaje się mianowicie, iż w socjologii mamy do czynienia z historycznym następstwem dwóch różnych typów autorytetu. Pierwszy z nich nazywam autorytetem mistrza, drugi — autorytetem klasyka. Zaznaczam od razu, że rozróżnienie to nie jest rozróżnieniem typów myśli­cieli i najpewniej żaden z nich nie może być na stałe zaliczony do jednej z tych kategorii. Chodzi tu jedynie o rozróżnienie sposobów ich recepcji w różnych okresach i środowiskach, o to, jak są przyjmowani przez człon­ków społeczności uczonych — w tym wypadku socjologów.

error: Content is protected !!