POD UWAGĘ

Nie biorę tu pod uwagę żadnych osobliwości głoszonych przez tych myślicieli koncepcji, ani tym bardziej takich czy innych ich cech osobowościowych. Interesuje mnie wyłącznie status przyznawany im przez ludzi współcześnie uprawiają­cych daną naukę. Mówiąc o autorytecie mistrza, mam na myśli autorytet ograniczony do kręgu uczniów, wyznawców i kontynuatorów. Czasami chodzić może oczy­wiście o wyznawców zbuntowanych i oceniających krytycznie swego mistrza, zawsze jednak będą to ludzie, dla których on właśnie i tylko on przygo­tował zakres i hierarchię problematyki. Działanie takiego autorytetu nie obej­muje całej zbiorowości socjologów, lecz ogranicza się do jakiejś jednej „szkoły”.

error: Content is protected !!