PIERWSZY SYMPTOM

Pierwszym symptomem zmieniania się tego stanu rzeczy było, jak się zdaje, Introduction to the Science of Sociołogy (1923) Parka i Burgessa. Ten popularny podręcznik socjologii, będący zarazem obszerną antologią tekstów socjologicznych, został napisany z wyraźną intencją połączenia wy­łączających się do tamtej pory tradycji teoretycznych. Pozycją dość prze­łomową z tego punktu widzenia była również The Structure of Social Actions (1938) T. Parsonsa, który dokonał swoistego „równouprawnienia” myślicieli tak różnych, jak m. in. Pareto, Durkheim i Max Weber. Rzecz zresztą nie tylko w tym, że chodziło o myślicieli różnych. Byli to myślicie­le, którzy cieszyli się przedtem autorytetem w zupełnie różnych środowiskach naukowych, teraz natomiast ich dzieło stawało się punktem wyjścia jednego przedsięwzięcia teoretycznego.

error: Content is protected !!