DLA MŁODEGO CZŁOWIEKA

Dla młodego człowieka rozpoczynającego studia historyczne w większościwypadków pierwszym autorytetem staje się jego pierwszy profesor. Spotyka­łem się z wypadkami, kiedy jako o autorytecie mówiono o ludziach, którzy w żadnym wypadku takimi autorytetami nie byli. Trzeba jednak stwierdzić, że stosunkowo szybko nawet młody człowiek uczy się odróżniać ziarno od plewy i akceptuje jako autorytety naukowe ludzi, którzy istotnie nimi są. Spróbujmy bez ambicji do pełnego wyczerpania zagadnienia ustalić główne rodzaje autorytetów historycznych. Na pierwszym miejscu, wydaje się, na­leżałoby postawić uczonego o rozleglej wiedzy, poważnej twórczości nau­kowej, szerokich horyzontach umysłowych i zdolności do formułowania poważ­nych sądów naukowych.

error: Content is protected !!