ANALOGICZNE ZJAWISKA

Podobnie wyglądały socjologiczne stosunki francusko- -niemieckie. Dopiero w okresie międzywojennym biblioteki socjologów w róż­nych krajach zaczęły się do siebie upodabniać. Analogiczne zjawiska występowały zresztą nawet w granicach poszczegól­nych krajów. We Francji np. socjologia rozwijała się dwoma niezależnymi w znacznej mierze nurtami — „statystyki społecznej” i durkheimizmu, które niewiele poświęcały sobie wzajemnie uwagi. W początkach XX w. rozprosze­nie i izolacja socjologów wydają się bodaj większe niż w czasach Spencera, Milla i Comte’a. Wczesna faza instytucjonalizacji socjologii oznaczała za­mykanie się w obrębie swoich „szkół” i budowanie jak gdyby od podstaw. W tych właśnie warunkach rodzą się autorytety „mistrzów”, o których inni mogą nic nie wiedzieć, chociaż „swoi” datowali od nich nierzadko początek właściwej działalności naukowej.

error: Content is protected !!